Agencja Ochrony "ART-SECURITY" to najwyższe kompetencje i profesjonalizm. Kultura i elegancja oraz osiągnięcia organizacyjne i technologie spełnią Państwa oczekiwania dając jednocześnie gwarancję pełnego komfortu i rzeczywistego bezpieczeństwa.

SZKOLENIA PRACOWNIKÓW OCHRONY FIZYCZNEJ I OSOBISTEJ


1.    Podstawowe szkolenia zawodowe:
•    z zakresu praw i obowiązków wynikających z ustaw oraz
rozporządzeń regulujących rynek ochrony osób i mienia
•    strzeleckie
•    z zakresu ochrony informacji niejawnych
•    z zasad udzielania pomocy przedlekarskiej
•    z podstaw samoobrony i technik interwencyjnych
•    z zakresu pracy ze środkami łączności i technicznymi
urządzeniami zabezpieczającymi oraz obsługi systemu
antynapadowego
•    BHP i ppoż.

2.    Specjalistyczne szkolenia modułowe:
•    ochrona osobista
•    ochrona obiektów
•    ochrona konwojów
•    ochrona imprez masowych
•    przeciwdziałanie aktom terroru
•    podstawy psychologii
•    doskonalenie techniki jazdy

Pracownicy ochrony biorą udział w przedmiotowych szkoleniach począwszy od pierwszego dnia zatrudnienia aż do całkowitego opanowania materiału objętego programem. Specjalistyczne szkolenie modułowe prowadzone  jest w cyklu kwartalnym, a jego częstotliwość zależna jest od aktualnych potrzeb Agencji. Wiele szkoleń prowadzonych jest systematycznie.

 

 

Art Security - ul.Hoża 13 , 00-528 Warszawa, tel: (022) 622 48 48                                                                                                                           InforpolNET