Konwojowanie

W ramach świadczenia pełnego zakresu usług ochrony zapewniamy konwojowanie wartości pieniężnych i przedmiotów wartościowych połączone z ich transportem.

Specjalizujemy się również w transportowaniu informacji zawartych na nośnikach elektronicznych – bazy danych, na całym obszarze kraju. Wykonują je specjalnie wyszkolone ipracowników. Organizacyjnie i technicznie jesteśmy przygotowani do wykonywania takich usług w pełnym zakresie. Posiadamy organizacyjne i techniczne możliwości realizacji usługi na terenie całego kraju.

Konwojowanie wykonywane jest przez wyspecjalizowane, profesjonalne, odpowiednio wyposażone i uzbrojone zespoły kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Konwojenci wyposażeni są w specjalistyczne walizki do przenoszenia wartości pieniężnych z miejsca ich odbioru do samochodu. W przypadku próby odebrania – automatycznie włącza się alarm oraz system znakowania lub niszczenia przenoszonych walorów. Zlecenia naszych Klientów realizowane są samochodami przystosowanymi do wykonywania konwojów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 14 października 1998 roku oraz Ustawą o Ochronie Osób i Mienia. Oferujemy również analizę ryzyk, przed realizacją usługi, w celu wyeliminowania zagrożeń i optymalizacji systemu zabezpieczenia.

Konwojowanie gotówki

Konwojowanie gotówki według przepisów prawa polega na przetransportowaniu jej z punktu do punktu, w zakresie wyznaczonym przez zleceniodawcę. Obecnie na rynku usługi tego rodzaju wykonują agencje ochrony mienia i osób, które dysponują wyspecjalizowanymi pracownikami oraz odpowiednim zapleczem technicznym. Art-Security wyposażone jest nie tylko w odpowiedni sprzęt i ludzi ale i wieloletnie doświadczenie, które gwarantuje bezpieczne dostarczenia „ładunku”.

Transportujemy walory pieniężne, przedmioty wartościowe (także informacje zawarte na nośnikach elektronicznych - bazy danych) na całym obszarze naszego kraju i za granicę. Wykonują je specjalnie wyszkolone i przygotowane grupy naszych pracowników. Organizacyjnie i technicznie jesteśmy przygotowani do wykonywania takich usług w pełnym zakresie. Konwojenci wyposażeni są w specjalistyczne walizki do przenoszenia wartości pieniężnych z miejsca ich odbioru do samochodu. W przypadku próby odebrania – automatycznie włącza się alarm oraz system znakowania lub niszczenia przenoszonych walorów.

Dokumentem regulującym kwestię konwojowania wartości pieniężnych jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 września 2010 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne. Jako wartości pieniężne traktuje się nie tylko gotówkę, ale również papiery wartościowe oraz pozostałe dokumenty zastępujące ją w obrocie. Zlecenia naszych Klientów realizowane są samochodami przystosowanymi do wykonywania konwojów zgodnie właśnie z tym rozporządzeniem.

Dysponujemy nie tylko odpowiednim zapleczem technicznym ale przede wszystkim wykfalifikowanym personelem.
Transport gotówki jest usługą o wysokim stopniu ryzyka, dlatego decydując się na wybór danego zleceniobiorcy należy wziąć pod uwagę jego doświadczenie, potencjał logistyczny oraz kadrowy. Warto sprawdzić również, czy pojazdy wykorzystywane do konwojowania gotówki są wyposażone dodatkowo w satelitarny system lokalizacji gps.

Niektórzy właściciele firm nie chcą wynajmować profesjonalistów i szukają innych sposobów na transport gotówki. W świetle prawa jednostka, która nie posiada wpisu do ewidencji może przewozić określoną ilość pieniędzy według zasad ustalonych wewnątrz firmy. Rozporządzenia tego rodzaju wydaje osoba odpowiedzialna np. prezes, która musi zapewnić pracownikowi bezpieczeństwo, ochronę i zabezpieczenie techniczne.

Według przepisów prawa transport firmowych pieniędzy powinien być ściśle dostosowany do wcześniej wspomnianego rozporządzenia. Każde przewożenie lub przenoszenie wartości pieniężnych poza obiektem przedsiębiorcy to transport. W tym przypadku zachodzi konieczność zapewnienia ochrony fizycznej, zabezpieczeń budynków oraz pojazdów. Ilość osób ochraniających wartości pieniężne oraz sposób ich transportu zależy od wartości przewożonych pieniędzy.

Obowiązki transportowe zależne od wartości jednostek

W rozporządzeniu podstawą określania wartości konwoju jest jednostka obliczeniowfa. Jest ona 120-krotnością przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, którą zgłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Warto wiedzieć, że w III kwartale 2015 roku wynosiła ona 467.439,60 zł.

Jeśli firma chce transportować wartości pieniężne przekraczające 0,2-krotności jednostki obliczeniowej jest zobligowana do zastosowania odpowiednich zabezpieczeń. O tego rodzaju aspekty powinna zadbać doświadczona i sprawdzona agencja ochrony.

Wartości pieniężne przekraczające wysokość 1 jednostki obliczeniowej należy transportować bankowozem oznaczonym literą A, B lub C, który jest pojazdem przeznaczonym właśnie do tego celu Pojazdy o oznaczeniach A i B to wyspecjalizowane maszyny, które posiadają odrębny przedział dla wartości pieniężnych. Maszyna typu C jest pojazdem wyposażonym w pancerny pojemnik do transportu wartości pieniężnych.

Przenoszeniem wartości pieniężnych zajmuje się osoba odpowiedzialna za transport, natomiast kierowca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za prowadzenie pojazdu. Rozporządzenie nie tylko definiuje funkcje osób biorących udział w transporcie gotówki, ale jednocześnie zakazuje wykonywania kilku funkcji przez jedną osobę. Przy transporcie gotówki o wartości 8 jednostek obliczeniowych musimy zapewnić jeden konwojent.

Bezpieczeństwo pieniędzy gwarantuje jedynie doświadczenie!
Dlatego tak ważne dla każdego Klienta, przed podjęciem decyzji o wyborze Firmy do współpracy, powinny być referencje i rekomendacje od dotychczasowych Klientów. Mimo rozwoju elektronicznych narzędzi finansowych, oraz udogodnień ze strony banków, wielu Klientów nadal potrzebuję usługi transportu gotówki.

Jeśli firma planuje transport gotówki przekraczającej 0,2 wartości jednostki obliczeniowej powinna zadbać o odpowiednie zabezpieczenia, które zagwarantuje tylko doświadczona agencja ochrony mienia i osób Art-Security.

Pamiętajmy!

Warto kilka razy sprawdzić referencje i przygotowanie - konwojowanie gotówki to usługa podwyższonego ryzyka, która powinna odbywać się przede wszystkim zgodnie z przepisami prawa.

 
Zainteresowała cię nasza oferta? Zapraszamy do współpracy!
tel. +48 691 710 115 | handlowy@art-security.pl 

KONTAKT:

ART SECURITY, ul. Mrówcza 243, 04-697 Warszawa
(22) 622 48 48

Formularz kontaktowy: