Monitoring Wizyjny

Widzimy i reagujemy

Wideo weryfikacja
Usługa ta polega, na  weryfikacji zdarzeń alarmowych pochodzących z systemu CCTV lub iCCTV. Operator otrzymuje równolegle sygnały pochodzące z systemu alarmowego i systemu CCTV. W przypadku stwierdzenia rzeczywistego zagrożenia, powiadamia Klienta lub wysyła załogę interwencyjną.


Zdalny nadzór
Polega na odbieraniu, rejestrowaniu i reagowaniu na sygnały pochodzące z lokalnych systemów telewizji przemysłowej (CCTV). Można go realizować w formie wideo – weryfikacji lub jako wideo patrolu.


Wideo patrol
Usługa  ta polega, na zdalnym łączeniu się operatora naszego Centrum Monitorowania ze znajdującym się na chronionym obiekcie systemem CCTV w celu sprawdzenia stanu bezpieczeństwa przez obserwację obrazu z kamer.  Wideo patrol wykonuje się z częstotliwością zgodną z harmonogramem ustalonym z Klientem.


Dla pełnego zabezpieczenia Państwa obiektu oraz obniżenia kosztów usługi ochrony obiektu, proponujemy Państwu usługę – Smart Video System


Jest to kompleksowa usługa zdalnego monitorowania wizyjnego z analityką obrazu i komunikacją audio. Możemy ją skonfigurować zarówno dla domu jednorodzinnego, wspólnoty mieszkaniowej, małej firmy, dużej bazy logistycznej, czy zakładu przemysłowego. W zależności od potrzeb i rodzaju obiektów, może być ona wsparciem dla pracowników ochrony fizycznej, jak i zastąpić ich na obiekcie.


Polega ona na zdalnym monitorowaniu przez Certyfikowanych Operatorów Centrum Monitoringu Art-Security sygnałów alarmowych na obiektach, weryfikacji ich za pomocą kamer, oraz odpowiedniej reakcji. Dzięki zintegrowaniu wideo weryfikacji z komunikacją audio, nasi operatorzy CM Art-Security, natychmiast po stwierdzeniu, że alarm jest uzasadniony, obserwując zdarzenie na obiekcie, mogą natychmiast zareagować głosem (przekazując komunikat intruzowi), jeszcze przed dotarciem załogi interwencyjnej. 

Zapewniamy:
  • monitoring obiektu 24 godziny na dobę przez wykwalifikowanych Operatorów Centrum Monitorowania,
  • skuteczne działanie grup interwencyjnych,
  • niezawodny sprzęt renomowanych firm,
  • krótkie terminy montażu,
  • całodobowy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
 
 
Zainteresowała cię nasza oferta? Zapraszamy do współpracy!
tel. +48 691 710 115 | handlowy@art-security.pl  

KONTAKT:

ART SECURITY, ul. Mrówcza 243, 04-697 Warszawa
(22) 622 48 48

Formularz kontaktowy: