Ochrona Obiektów

Jako profesjonalna firma ochrony osób i mienia zapewniamy pełny zakres usług w ochronie fizycznej obiektów dedykowany indywidualnie każdemu z nich, niezależnie od lokalizacji, przeznaczenia i wielkości.

Ochronę obiektów realizują zespoły przygotowanych, przeszkolonych i doświadczonych pracowników ochrony fizycznej, wyposażonych i umundurowanych zgodnie z wymogami poszczególnych kontraktów i wspomaganych przez systemy techniki ochronnej, łączności, monitoringu, kontroli dostępu i ppoż.

Zespołom ochrony fizycznej obiektów zapewniamy wsparcie załóg patrolowo - interwencyjnych.

Zapewniamy stały nadzór nad czynnościami pracowników ochrony poprzez nadzór całodobowego stanowiska dowodzenia oraz pracowników funkcyjnych a także wykorzystanie elektronicznego systemu  kontrolnego Activ-quard i monitoringu kontrolnego on-line.

Oferujemy również przeprowadzenie wstępnego audytu bezpieczeństwa obiektu w celu wypracowania optymalnego systemu ochrony oraz minimalizacji ryzyk w tym zakresie.
Wypracowane wspólnie ze zleceniodawcą algorytmy postępowania pozwolają na zapewnienie skutecznej ochrony.


Agenci Art-Security:

 • posiadają uprawnienia i dopuszczenia zgodne z polskim prawem
 • wyposażeni są w środki łączności wewnętrznej i zewnętrznej,
 • umundurowani stosownie do wymagań Klienta,
 • przeszkoleni w zakresie procedur i regulaminów obowiązujących na chronionym terenie,
 • są sprawni fizycznie i kondycyjnie
 • posiadają możliwość wezwania patrolu interwencyjnego,
 • posiadają doświadczenie w pracy na podobnych obiektach,
 • odznacza ich wysoka lojalność oraz szacunek dla pracy

 

Każdy Agent Art-Security

 • nie jest karany lub notowany w  Krajowym Rejestrze Karnym,
 • doskonale zaliczył testy psychologiczne oraz psychotechniczne o przydatności kandydata do pracy w specjalistycznych uzbrojonych formacjach ochronnych,
 • regularnie zalicza testy sprawnościowe i wydolnościowe organizmu,
 • jest wytrzymały i zdyscyplinowany, opanowany i odporny na stres,
 • kieruje się zawsze dobrem Klienta, jest komunikatywny w mowie i w piśmie,
 • cechuje go odporność na działania korupcyjne, opanowanie i zdecydowanie.

 

Zawsze weryfikujemy przebieg dotychczasowej pracy zawodowej i kwalifikacji do zawodu każdego pracownika.

Oferujemy profesjonalne przygotowanie pracowników do pracy dzięki systematycznym szkoleniom w zakresie  dokładnej znajomości topografii oraz procedur i zasad obowiązujących w obiektach, płynności w funkcjonowaniu chronionego terenu, stabilności kadry zarządzającej na obiekcie (szef ochrony obiektu).


Zainteresowała cię nasza oferta? Zapraszamy do współpracy!
tel. +48 691 710 115 | handlowy@art-security.pl  

KONTAKT:

ART SECURITY, ul. Mrówcza 243, 04-697 Warszawa
(22) 622 48 48

Formularz kontaktowy: