Case Studies - Centrum Handlowe

Bezpieczeństwo Obiektów Handlowych

Świadczymy specjalistyczne usługi ochrony dedykowane obiektom handlowym, takim jak duże centra handlowe, sieci sklepów oraz markety.

Rozwiązania, które posiadamy, uwzględniają szeroki zakres usług charakterystyczny dla tego rodzaju placówek.

Najważniejsze z nich to:

 • bezpieczeństwo pożarowe
 • bezpieczeństwo terrorystyczne
 • ograniczanie strat w postaci zminimalizowania kradzieży zewnętrznych i wewnętrznych
 • monitoring wraz z inteligentną analizą obrazu
 • udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej
 • opracowywanie planów ewakuacji obiektów
 • audyty bezpieczeństwa
 • usługa detektywa sklepowego
 • dbanie o wizerunek klienta

Tworząc ofertę bezpieczeństwa obiektu handlowego, bierzemy pod uwagę następujące zagrożenia:

 • katastrofa budowlana
 • pożar
 • podłożenie ładunku wybuchowego, atak terrorystyczny
 • podtopienie
 • zniszczenia górnicze
 • kradzieże


* zasada – ochrona dotyczy części wspólnych i pomieszczeń Administracji (Najemcy sami zarządzają bezpieczeństwem na terenie swoich lokali)

* zasada – każdy nowy najemca dostaje Podręcznik Najemcy, mówiący o prawach i obowiązkach najemcy

* zasada – stała, czynna współpraca z Policją, Strażą Pożarną, Strażą Miejską, itp.

 • Czy CH posiada kluczowego, wielkopowierzchniowego najemcę (wypracowanie współpracy z jego ochroną)?
 • Czy CH posiada wielopoziomowy parking płatny/niepłatny?
 • Czy CH posiada kino, hotel, lokal w którym odbywa się dyskoteka?
 • Czy CH posiada Food Court?
 • Czy CH posiada pokój ujęć lub strefy ujęć osób?
 • Czy CH posiada doki, rampy rozładunkowe dedykowane danemu najemcy lub wspólne?
 • Czy CH posiada tzw. „miejsca wrażliwe” (dach nad kinem, garaż pod fontanną, serwerownie, transformator, czerpnie powietrza, przyłącze gazu i jak są one zabezpieczone?
 • Czy CH przewiduje stanowisko strażaka/ratownika medycznego?

Zabezpieczenia mechaniczne:

 • Czy CH posiada System kluczy typu Grand Master, szlabany z funkcją Anty Pass Back, inne?

Zabezpieczenia elektroniczne:

 • Czy CH posiada System Dozoru Telewizji Przemysłowej, jaki procent kamer obrotowych?
 • Czy CH posiada System Kontroli Dostępu?
 • Czy CH posiada System Kontroli Obchodów?
 • Czy CH posiada System Włamania i Napadu?
 • Czy CH posiada System p.poż (tryskacze mokre lub suche, system oddymiania, bramy, kurtyny pożarowe, Dźwiękowy System Ostrzegania)?
 • Czy CH uznaje procedurę energetyczną i środowiskową?
 • Czy jest przeprowadzany i jak często Audyt Bezpieczeństwa?

Oferta 2 w 1 - jak to rozumiemy na przykładzie centrum handlowego?

Nasz obecny Klient - Centrum Handlowe w Warszawie.

We wrześniu 2004 roku zgłosił się do nas Zarząd Centrum Biurowo – Handlowego z informacją, że Agencja Ochrony z którą obecnie współpracuje nie zapewnia bezpieczeństwa centrum handlowemu, są ciągłe kradzieże w sklepach a najemcy są niezadowoleni. W barach, kawiarniach, przejściach i garażach centrum zbierają się okoliczni pijacy, urządzając imprezy, burdy oraz niszcząc mienie centrum.

Kim jest klient?
Duże Osiedlowe Centrum Biurowo Handlowe z pasażami handlowymi, usługowymi oraz barami i kawiarniami, miejsce robienia zakupów i spotkań mieszkańców osiedla w Warszawie.

Czas trwania umowy: Od 1 października 2010 roku do chwili obecnej, czyli 12 lat.

Cele współpracy:

 • Podniesienie bezpieczeństwa najemców i klientów Centrum Biurowo – Handlowego narażonego na kradzieże, rozboje, akty wandalizmu i pijackie burdy.


Aby zrealizować wcześniej założone cele, wdrożyliśmy następujące działania:

 • przeprowadziliśmy audyt bezpieczeństwa,
 • złożyliśmy ofertę na modernizację istniejącego monitoringu wizyjnego, rozbudowując go o dodatkowe kamery,
 • złożyliśmy ofertę na system kontroli dostępu do biur centrum,
 • złożyliśmy ofertę na ochronę fizyczną centrum, redukując ją z 10 posterunków dziennych do 8 i z 8 posterunków nocnych do 6. Redukcji dokonaliśmy przez zdjęcie dwóch całodobowych posterunków wewnętrznych w korytarzach biur,
 • zmieniliśmy system pracy pracowników ochrony z 24 godzinnego na 12 godzinny.
 • zmieniliśmy system łączności radiowej z analogowego na cyfrowy,

Po akceptacji naszych ofert przez Klienta, podpisaliśmy umowę i przystąpiliśmy do działania realizując wszystkie zamierzenia.


Efekt działań:

 • znacząco poprawiło się bezpieczeństwo Centrum Handlowego przez niedopuszczanie do obiektu osób niepowołanych, które natychmiast są monitorowane przez system CCTV, wyłapywane przez naszych pracowników i przekazywane Policji lub Straży Miejskiej,
 • poprawiliśmy łączność pomiędzy pracownikami ochrony (obecnie bardzo dobrze są słyszalne komunikaty z garaży i ujemnych kondygnacji),
 • zoptymalizowaliśmy koszty usługi poprzez redukcję niepotrzebnych posterunków, zastępując je kamerami i systemem kontroli dostępu,

 

Oferta 2 w 1 to ochrona fizyczna (człowiek) wspomagana elektronicznymi systemami zabezpieczeń (technika), dzięki czemu ochrona obiektu jest kompleksowa, skuteczna i relatywnie tańsza.

Aby uzyskać ofertę dopasowaną do swoich potrzeb warto zwrócić się do działu sprzedaży, skracając w ten sposób proces ofertowania i zyskując zniżki/oszczędności dużo szybciej. 

Zapraszamy do współpracy! 
tel. +48 691 710 115 | handlowy@art-security.pl  

KONTAKT:

ART SECURITY, ul. Mrówcza 243, 04-697 Warszawa
(22) 622 48 48

Formularz kontaktowy: